Home

STIFTELSEN FAMILJEN NILS WINBERGS FOND

Fonden stöder forskning om

hjärt- och kärl- sjukdomar.

 

Fonden skapades av makarna Nils och Margit Winberg i Västerås, vilka testamenterade sina tillgångar att användas för detta ändamål efter deras bortgång.

Källberg & Edh Begravningsbyrå AB utsågs att genomföra makarna Winbergs sista vilja.

Fonden kan utdela stipendier

och bidrag om minst

500 000 skr varje år.

 

Vi är särskilt intresserade av forskning om samband mellan sjukdom och livsstil. Till exempel livsstilsfaktorer som kost, motion och/eller psykologiska faktorer.


 

Fonden är globalt verksam

Stiftelsen bildades under år 2018 startade stipendiearbetet 2019, 

Hittills har följande stipendier utdelats;


Real Heart, Västerås, 500000 kr för projektet

”Etablering av svenskt blodtestlabb för utveckling av säkrare hjärtpumpar”. tillsammans med Karolinska Institutet. (länk)

Centrum för klinisk forskning, Västerås, 189000 kr för

”Prognostiskt värde av screening med multipla kardiovaskulära proteinmarkörer hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.” (länk)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, 200000 kr för projektet

”Överlevnad och sjuklighet efter hjärtkirurgi: Nationella registerstudier med fokus på socioekonomi och livsstilsfaktorer.”  (länk) 2020 erhöll detta projekt ytterligare 247500 kr och 2022 ytterligare 280000 kr.

RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med InvivoPower AB och Sahlgrenska Plastikkirurgen, Sahlgrenska Thorax Transplantationscenter, Sahlgrenska KAT Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum och EBM Experimentell BioMedicin /Göteborgs Universitet, erhåller 474000 kr under förutsättning av godkänt djuretiskt tillstånd - för projektet "Inläkningsstudie på djur av transkutant energilänksimplantat".

220 000 kr till projektet ”Optimizing patient management in atrial fibrillation”, Linköpings universitet, huvudansvarig professor Anders Persson. Projektet erhöll ytterligare

280 000 kr under 2023.


 

Stöd Winbergfondens verksamhet på bank-giro:  

5329 - 7107

 

POSTADRESS

OLOFS VÄG 8

S - 271 72  KÖPINGEBRO

SWEDEN

 

!

VISIT AND MEETING

ONLY BY

AGREED

APPOINTMENT

 

!

PHONE

 +46 790 40 85 18